Breadcrumb

Медицинска информация и докладване на нежелани лекарствени реакции

Вашите въпроси и проблеми са важни за нас.

Моля, свържете се със Сантен, ако искате да:

... направите запитване по научни или медицински въпроси относно продуктите на Сантен;

... да докладвате нежелана лекарствена реакция, свързана с продукт на Сантен;

... да подадете оплакване от качеството на продукт на Сантен.

Ако сте пациент, МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: като фармацевтична компания, не ни е позволено да предоставяме лични медицински съвети на пациенти или техни семейства. Моля, свържете се с Вашия лекар. Ще се радваме да отговорим на други Ваши въпроси и да получим обратна връзка от Вас за нашите продукти.

За да ни дадете възможност да обработим успешно Вашите мнения или въпроси, е важно да ни предоставите следната информация:

  • Име и фамилия
  • Телефонен номер
  • Имейл адрес
  • Държава на пребиваване
  • Продукт (име, партиден номер)
  • Съобщение
  • Медицински специалист ли сте? Ако отговорът е да, моля посочете.
  • Можем ли да се свържем с Вас за допълнителна информация, ако е необходимо? Непременно ли държите да се свържем с Вас? 

Моля, свържете се по телефон или имейл. 

За да докладвате за нежелана лекарствена реакция или да подадете оплакване от качеството на продукт на Сантен:

Тел: +359 2 862 9127
Имейл: pharmacovigilance@pharmdedict.com

За да получите медицинска или научна информация за нашите продукти:

Тел: +359 2 442 2442
Имейл: emanuel.kalotov@santen.com