Breadcrumb

 1. Нашата визия
 2. Отговорност

Отговорност

Етични действия

Непрекъснато събираме информация за медицинските потребности на пациентите, като разработваме нашите продукти в отговор на тях. Като използваме най-новите научни и изследователски познания, установяваме отношения на доверие с местните общности, за да се запознаем в детайли с техните ежедневни офталмологични нужди. Работим усилено, за да осигурим редовно снабдяване с  медикаменти за задоволяване на нуждите на пациентите.

Ние уважаваме човешките права във всички наши дейности и се стремим да изградим общество, свободно от предразсъдъци. Чрез членството ни в Глобалния договор на ООН (UNCG) ние прилагаме десетте основни принципа в областта на правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията. Това включва предоставяне на най-добри възможности за развитието на нашите служители, както и безопасна и комфортна работна среда. Следваме най-високите професионални стандарти за лоялна практика в работата с нашите бизнес партньори и се стремим да сведем до минимум случаите на неспазване на стандартите.

Опазването на околната среда е от значение за нас. Намаляваме вредните въздействия върху околната среда чрез мерки за противодействие на глобалното затопляне, управление на употребата на химикали, намаляване на отпадъците и работа за поддържане на биологичното разнообразие.

Благотворителност и корпоративно дарителство

В световен мащаб подкрепяме:

 • Програмата „Обучение на обучаващи“ на фондацията на Международния съвет по офталмология (ICO), подготвяща офталмолози в развиващите се страни;

 • Фондацията за изследване на глаукомата, Европейското глаукомно дружество (курс за обучение на специализанти) и Фондацията „Око“ (Stiftung Auge) на Германското офталмологично дружество (няколко програми за подобряване на здравето на пациентите);

 • Организации, в това число Helen Keller International, които работят в развиващите се страни за подобряване на очното здравеопазване и превенция на слепотата;

 • Help International, организация с нестопанска цел за оказване на медицинска помощ, с дейност в Гватемала;

 • изследователски институции, включително университети, академични общества и специализирани изследователски групи, както и организации с нестопанска цел като Изследователското глаукомно общество;

 • програми за трансплантация на роговица;
  програми за подготовка на кучета-водачи;
  групи за подкрепа на хора със зрителни увреждания;

 • спортни програми за хора със зрителни увреждания, включително партньорство с организациите с нестопанска цел „Японска футболна асоциация за незрящи“ и „Полска тенис асоциация за незрящи;

 • дейности за повишаване на информираността за ранно откриване на глаукома чрез Световната глаукомна асоциация и Световната асоциация на пациентите с глаукома;

 • помощ на пострадали при бедствия, включително жертвите на земетресенията в Италия;

 • през 2018 г. Сантен подкрепи инициативата OneDollarGlasses („Очила за един долар“) в рамките на нашата доброволческа програма “10,000 часа“.