Breadcrumb

  1. Нашата визия
  2. Отговорност
  3. Оповестяване на предоставяне на стойност

Оповестяване на предоставяне на стойност

​​Прозрачността е показател за справедливата бизнес практика.

Отсега нататък, всяко предоставяне на стойност към медицински специалисти или здравни организации ще бъде публикувано тук в годишен списък, който е на разположение на широката общественост. Публикуването ще бъде съобразено със законовите разпоредби за защита на данните.

2022

2021

2020​

2019

2018

2017

2016