Breadcrumb

Партньорство със Сантен

Създаване на дългосрочни и значими партньорства

Защо да станете партньор на Сантен

Дългосрочните и значими партньорства са ключови за Сантен. Като средно голяма фармацевтична компания, ние ефективно си сътрудничим с иновативни партньорски компании, изследователски институти и академични среди и използваме техния опит. Това помага да се увеличи скоростта и значимостта на научноизследователската и развойна дейност и да се осигури по-бърз достъп на пациентите до нови терапии.

Нуждата на пациентите и удовлетвореността на клиентите са двигателят на всичко, което правим. Това е отговорен и предприемчив подход, с който се стремим да подобрим очното здраве и зрението по всеки възможен начин - от адаптиране на продукти до новаторски научни открития на терапии за справяне с нерешените медицински потребности.

Ние разбираме нуждите на националните здравни каси и пациентите от достъпност на продуктите в здравно-икономически аспект и балансираме това с нашето желание да създаваме иновации в полза на пациента.

Като напълно интегрирана, глобална компания, нашите центрове за научноизследователска и развойна дейност от световна класа, производствените ни обекти и търговската ни дейност ни позволяват да предоставяме иновативни продукти, които допринасят за успеха на всеки един от нашите партньори.