Breadcrumb

Нашият научен фокус

Подходът на Сантен

Сантен има 130-годишна история в разработването на нови офталмологични продукти, които да защитят и запазят зрението. Стремим се да развиваме терапевтичните методи, като предоставяме пълен асортимент от иновативни лекарства, медицински изделия и услуги за пациенти и медицински специалисти не само в Европа, но и по целия свят.

Като фармацевтична компания, специализирана в областта на офталмологията, Сантен предлага широк асортимент от фармацевтични продукти и медицински изделия, обхващащи терапевтични области като сухо око, глаукома, катаракта, инфекции, алергия и свързаната с възрастта макулна дегенерация (AMD).

Всичко, което правим, е обусловено от желанието ни да разберем и да отговорим на неудовлетворените потребности на хората с очни заболявания или нарушено зрение. Нашата стратегия за разработване на продукти е фокусирана в три основни направления:

  • Определяне и удовлетворяване на незадоволените медицински потребности
  • Повишаване на възможността за технически успех
  • Скъсяване на времето за представяне и въвеждане на нови терапии.

Наш основен фокус е  разработването и предлагането на пазара на лекарства без консервант. Усърдно инвестираме в изследването и разработването на иновативни технологии, които да съответстват на нашето настоящо и бъдещо продуктово портфолио.